Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu informuje, że w listopadzie i w grudniu 2022 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20) prowadzona będzie przez pracowników Zakładu wymiana wodomierzy na terenie gminy Tłuszcz.