Informator dla Klientów

Biuro zakładu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

KASA Zakładu jest czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.30 – 13.30.

Sprawy przyjmowane są w formie ustnej przez pracowników odpowiedzialnych za zgłaszaną sprawę, pisemnej w sekretariacie firmy lub telefonicznie.

Można też porozumiewać się z nami za pośrednictwem poczty elektrycznej pod adresem: biuro@zgkim-tluszcz.pl