Odczyty wodomierzy

GDY NASZ PRACOWNIK SPISUJĄCY STANY WODOMIERZY NIE ZASTAŁ CIĘ W DOMU MOŻESZ SAM ODCZYTAĆ WSKAZANIA WODOMIERZA I:

– ZADZWONIĆ DO ZAKŁADU POD NUMER 29 75 73 022 WEWN. 13 I PODAĆ ODCZYT OSOBIŚCIE LUB,

– WYSŁAĆ ODCZYT ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ:

FORMULARZ ODCZYTU WSKAZAŃ WODOMIERZA

    UWAGA ! PRZY ODCZTACH STANU LICZNIKA WODOMIERZA PODAJEMY TYLKO CYFRY ZNACZĄCE (BEZ ZER Z PRZODU) . JEŻELI POSIADACIE PAŃSTWO WODOMIERZ Z LICZNIKIEM WYPOSAŻONYM W CZĘŚCI DZIESIĘTNE (CZERWONE CYFRY PO PRZECINKU) TEŻ ICH NIE PODAJEMY.
    PRZYKŁAD: LICZNIK WODOMIERZA  POKAZUJE  00001234,0123   PODAJEMY JAKO ODCZYT  1234