Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu informuje, że w dniach od czwartku, 18.03.2021 r. do środy, 31.03.2021 r.
na terenie Gminy Tłuszcz będą prowadzone prace na sieci wodociągowej – płukanie sieci.
W związku z powyższym w wyznaczonym czasie mogą występować spadki ciśnienia wody.