Możliwość przekazywania faktur drogą mailową

//Możliwość przekazywania faktur drogą mailową

Możliwość przekazywania faktur drogą mailową

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu informuje odbiorców usług, że istnieje możliwość przekazywania Państwu faktur drogą mailową.

W tym celu należy złożyć oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.

Można to zrobić na jeden z poniższych sposobów:

  • osobiście w sekretariacie Zakładu w godz. 07:00-15:00,
  • przesłać oświadczenie listownie na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej ul. Wiejska 56 05-240 Tłuszcz,
  • elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@zgkim-tluszcz.pl.

Druk oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Zakładu: www.zgkim-tluszcz.pl
– w zakładce dokumenty do pobrania.

 

 

 

2021-08-18T13:28:03+02:00