Informujemy, że do dnia 31.12.2023 r nie przyjmujemy zgłoszeń na wywóz nieczystości płynnych oraz nie zawieramy umów na wywóz nieczystości płynnych.