Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu informuje, że w dniach 16 i 17 czerwca 2021 r. w godzinach od 7.30 do 15.00
nastąpią czasowe wstrzymanie dostawy wody w Postoliskach, ul. Wygodna.