Cennik

Cennik 2020-05-07T15:07:02+02:00

Wysokość cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę

WYSZCZEGÓLNIENIE WIELKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT
TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW USŁUG RODZAJ CEN I STAWEK OPŁAT OBOWIĄZUJĄCA W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU W OKRESIE OD 1 DO 12 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY (2) W OKRESIE OD 13 DO 24 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY (2) W OKRESIE OD 25 DO 36 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY (2)
1 2 3 4 5 6
GRUPA I cena usługi  zł/m3 3,48 zł 3,48 zł 3,48 zł 3,48 zł
stawka opłaty abonamentowej zł/msc 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

Wysokość cen i opłat zbiorowego odprowadzania ścieków

WYSZCZEGÓLNIENIE WIELKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT
TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW USŁUG RODZAJ CEN I STAWEK OPŁAT TARYFA OBOWIĄZUJĄCA W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU W OKRESIE OD 1 DO 12 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY (2) W OKRESIE OD 13 DO 24 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA TARYFY (2) W OKRESIE OD 25 DO 36 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY (2)
1 2 3 4 5 6
GRUPA I cena usługi odprowadzania ścieków zł/m3 8,24 zł 8,24 zł 8,39 zł 8,56 zł
stawka opłaty abonamentowej zł/msc 4,00 zł 4,00 zł 4,07 zł 4,15 zł

Od 18 maja 2020 r. cena opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych wynosi 24 zł/m3