Cennik

Cennik 2021-08-04T10:21:09+02:00

Charakterystyka taryfowa

Wysokość cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Wysokość cen i opłat zbiorowego odprowadzania ścieków

Od 18 maja 2020 r. cena opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych wynosi 24 zł/m3